Vodičský preukaz si u nás môže dovoliť úplne každý! Pripravili sme pre vás viaceré možnosti financovania.
Vyberte si financovanie šité na mieru Vašim aktuálnym možnostiam.

Postupné splácanie

Ide o u nás najpoužívanejší spôsob platby. V tomto prípade je potrebné na začiatku kurzu uhradiť v hotovosti sumu 200,- EUR. Zvyšnú časť ceny kurzu môžete uhradiť podľa svojich možností, buď jednorázovo alebo postupným splácaním počas priebehu kurzu (výšku a počet jednotlivých splátok si môžete určiť sami). Celková cena kurzu musí byť uhradená najneskôr ku dňu prihlásenia sa na záverečnú skúšku.

Jednorázová platba

V prípade, že si vyberiete tento spôsob financovania, na začiatku kurzu je potrebné uhradiť celkovú cenu kurzu buď v hotovosti alebo na náš bankový účet. Pri platbe na účet v banke je potrebné do poznámky uviesť meno osoby prihlásenej na kurz.

Darčekový poukaz

Ak sa neviete rozhodnúť pre správny darček pre Vašich blízkych, máme pre Vás riešenie, ktoré poteší a je zároveň investíciou do budúcnosti. Darujte vodičský kurz alebo prispejte na jeho financovanie! Pripravili sme pre Vás darčekové poukazy a to buď v hodnote ceny celého kurzu alebo v ľubovoľnej inej hodnote. Darčekové poukazy sa dajú použiť aj na kondičné jazdy. Ich platnosť je 1 rok od dátumu vydania.

Darčekový poukaz si môžete objednať na tel. čísle: 0905 320 730

Pri zápise 3 a viac člennej skupiny každý zo skupiny získava zľavu 20 eur.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top