Sídlo firmy:

PRIMA CS, s.r.o.
Pri Delni 14/14955 080 05 Prešov

IČO: 36466051
DIČ: 2020007759

Vložka číslo: 12120/P

Prevádzka:

Autoškola Prima
Košická 2, Prešov (budova SAD Prešov)

Zodpovedná osoba: Ing. Peter Cina

Kontakt:

tel: 0905 320 730, 0915 742 274
mail: prima@autoskolaprima.sk

Kontaktný formulár:

prevádzka Autoškoly Prima v budove SAD Prešov

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top