Vodičský preukaz skupiny A1,A2,A,B

Ako sa prihlásim do autoškoly ?
Môžeš si vybrať z možností, ktorá ti najviac vyhovuje

Kedy môžem zahájiť výcvik v autoškole?

 • Musím mať 18 rokov??? Nie je to podmienka, môžeš začať už aj ako 15 – ročný/á (A1), 16 –ročný/á (B), 17- ročný/á (A2).
 • Zaplatiť zálohu za výcvikový kurz. Môžeš využiť aj náš splátkový systém bez navýšenia alebo si môžeš dohodnúť výšku a spôsob splátok individuálne.
 • Musíš mať potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlo.

Na to, aby si mohol zahájiť výcvik je potrebné doručiť vyplnené a potvrdené tlačivo od lekára o zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlo. Doklad musí byť správne vyplnený, opečiatkovaný a podpísaný všeobecným alebo praktickým lekárom.

Ako dlho trvá kurz?

Podľa našich skúseností štandardne výcvikový kurz na vodičské oprávnenie skupiny B trvá 6 až 8 týždňov. Dôležité ale je v akom tempe chceš vodičák robiť. Napríklad ak budeš jazdiť len raz týždenne, teda zvolíš si kľudné tempo, bude vodičský kurz pre teba trvať dlhšie nakoľko musíš mať odjazdený počet hodín, ktoré ustanovuje zákon. Ak budú voľné kapacity a ty si dohodneš s inštruktorom jazdy v intenzívnejšom tempe, budeš mať jazdy odkrútené skôr ako ostatní. Ak potrebuješ vodičák rýchlo, môžeš využiť možnosť absolvovať individuálny zrýchlený kurz autoškoly.

Ako prebieha kurz?

V každej autoškole je kurz postavený na dvoch základných častiach: teoretickej a praktickej časti , ktorých náplň a rozsah sa riadi príslušnými zákonmi.
Teoretická príprava prebieha vo forme skupinových prednášok v priestoroch našej autoškoly. Zvyčajne je to v poobedňajších až podvečerných hodinách, pričom vyučovacie dni a čas je výsledkom dohody medzi inštruktorom a väčšinovej požiadavky, predstavy skupiny. Pri výučbe využívame najmodernejšiu didaktickú techniku a nami dlhodobo overené školiace postupy, ktoré ti pomôžu rýchlejšie si zapamätať a pochopiť všetko potrebné.

Praktickú časť výcviku absolvujú študenti po zvládnutí väčšiny teórie a autotrénažéra, vo forme jázd na cvičisku a v cestnej premávke. Po oboznámení sa s autom a získaní základných zručností potrebných na vedenie motorového vozidla na cvičisku sa plánujú individuálne jazdy. Trať jazdy sa volí od menej náročných , cez mierne až po štandardnú náročnosť, ktorá zodpovedá realite slovenských ciest. Samozrejme sa prihliada na úroveň zručností, ktorú študent získal. Máme vynikajúce podmienky na to, aby sme ťa pripravili na každodenný život na ceste a ty si sa stal plnohodnotným vodičom. Náležitosti jazdy ako je čas a miesto stretnutia je na vzájomnej dohode medzi tebou a inštruktorom autoškoly.

Kondičné jazdy

 • Dlho ste nesedeli za volantom a máte obavy, že ste zabudli šoférovať ?
 • Potrebujete niekoho kto Vám pomôže precvičiť jazdy ?
 • Chcete si oprášiť pravidlá cestnej premávky a nemáte osobu ktorá by Vám venovala čas ?
 • Nejde Vám parkovanie a cúvanie a chcete sa zdokonaliť ?
 • Potrebujete získať odvahu a stratenú sebadôveru za volantom ?
 • Možnosť výberu jázd na aute s manuálnou alebo automatickou prevodovkou.

Nezáleží na tom či ste neboli aktívnym vodičom rok alebo 10 rokov, alebo ste si kúpili vozidlo s automatickou prevodovkou a chcete precvičiť jazdu na automate. Vieme Vám pomôcť v programe kondičných jázd a Vy opäť získate dôveru vo vlastné schopnosti za volantom. Najprv s Vami na cvičisku zistíme, kde máte najväčšie rezervy a následne Vám pomôžeme ich eliminovať.

Prečo si vybrať kondičné jazdy u Nás?

 • Kondičné jazdy prispôsobíme Vaším schopnostiam
 • Jazdy naplánujeme s ohľadom na Váš voľný čas
 • V rámci kondičných jázd poskytujeme bezplatnú teoretickú inštruktáž
 • Ak s Nami absolvujete viac ako 10 hodín kondičnej jazdy získate zdarma prístup do online učebne.
 • Ponúkame zvýhodnenú cenu už pri 6 a viac hodinách kondičnej jazdy s Nami
 • Precvičíme s vami to čo skutočne potrebujete a jazdy zameráme podľa Vašich požiadaviek (jazda v centre mesta, cúvanie, parkovanie , rozbeh do kopca atď..)

Ak sa chcete dozvedieť o kondičných jazdách viac neváhajte a kontaktujte nás cez online formulár alebo na telefónnom čísle 0905 320 730 od 8:00-20:00. Ak ste rozhodnutý absolvovať jazdy s nami môžete rovno vyplniť online prihlášku a my sa s Vami spojíme, aby sme dohodli všetky podrobnosti.

Doškoľovací kurz

Čo v prípade, ak prídem o vodičský preukaz?

Ak nastane prípad, že vodič je v priebehu roka 3 krát pokutovaný za porušenie predpisov, dopravný inšpektorát nariadi absolvovanie doškoľovacieho kurzu. Po uplynutí doby zadržanie VO – trestu musíte absolvovať doškoľovací kurz.

Praktický výcvik doškoľovacieho kurzu vodičov sa vykoná v rozsahu výcviku najvyššej skupiny vodičského oprávnenia vodiča. Táto skutočnosť je uvedená v rozhodnutí dopravného inšpektorátu.

Na takýto kurz sa musí klient samostatne prihlásiť v termíne určenom dopravným inšpektorátom. Doškoľovacie kurzy riešime individuálne s klientom v zmysle rozhodnutia dopravného inšpektorátu.

Doškoľovací kurz musíte absolvovať do termínu určenom dopravným inšpektorátom.

Potrebujete viac informácii o doškoľovacom kurze?

Radi Vám zodpovieme vaše otázky:

Individuálny kurz

 • Nevyhovuje ti čas skupinových hodín lebo máš vtedy iné veci?
 • Potrebuješ spraviť kurz na získanie vodičáku rýchlo?

Individuálny kurz je primárne určení pre ľudí, ktorí sú časovo vyťažení a nemôžu si dovoliť účasť na výučbe v štandardnom tempe so skupinou. Ak si to práve TY, ponúkame ti možnosť aby si zvolil ako bude vyzerať tvoj kurz v maximálnej možnej miere.

U nás môžeš urobiť individuálny kurz, často označovaný ako rýchlokurz, kedy sa plne prispôsobíme tvojím požiadavkám. Tempo výučby, dni a hodiny teoretickej ako aj praktickej časti budú pružne uspôsobené tvojím potrebám.

Pri individuálnom kurze je potrebné aby si prešiel rovnakým počtom hodín teoretickej aj praktickej výučby, avšak na základe tvojich požiadaviek je možné dobu kurzu skrátiť alebo predĺžiť. Teda, ak chceš robiť autoškolu dlho, zvolíš si pomalé tempo a keď chceš rýchlo rýchlo, tak si naplánuješ raketovú rýchlosť. Plán vytvorí inštruktor na základe tvojich konkrétnych požiadaviek, podľa ktorého sa určia osobné konzultácie a jazdy. Aj v priebehu individuálneho kurzu je však možné plán upraviť.

Pokiaľ máš záujem práve o individuálny kurz v autoškole kontaktuj nás aby sme ti mohli vypracovať cenovú ponuku šitú na mieru na základe tvojich požiadaviek.

Kurz prvej pomoci

V zmysle platnej legislatívy je nevyhnutnou podmienkou na získanie vodičského oprávnenia absolvovanie kurzu prvej pomoci, ktorý je zakončený záverečnou skúškou. Kurz musí byť vedený certifikovanými profesionálmi, ktorí majú na jeho vykonávanie oprávnenie. Kurz prvej pomoci musí študent absolvovať a úspešne zložiť záverečný test do konca výcviku na získanie vodičského oprávnenia. Skúška prebieha testom z teoretických znalostí a praktickým zvládnutím modelovej situácie poskytnutím správnej prvej pomoci.

Čo sa v kurze prvej pomoci naučím?

V teoretickej časti kurzu sa dozvieš viac:

 • o dopravných nehodách
 • všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci
 • život ohrozujúcich stavoch a základných úkonoch zachraňujúcich život
 • zlomeninách, poraneniach kĺbov a popáleninách
 • náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody

V praktickej časti kurzu prejdeš nasledujúce oblasti:

 • zhodnotenie situácie
 • premiestňovania postihnutého z nebezpečnej zóny
 • polohovania postihnutého
 • uvoľnenia dýchacích ciest
 • kardiopulmonálnej resuscitácie
 • poskytovanie prvej pomoci pri dusení sa, poruchách vedomia, kŕčových stavoch
 • poskytnutie prvej pomoci pri zlomeninách, poraneniach kĺbov, krvácaní z rán, šoku, poraneniach chrbtice, manipulácia s postihnutým
 • poskytnutie prvej pomoci pri neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody
 • poskytnutie psychologickej podpory postihnutému
 • odovzdanie postihnutého pracovníkom záchranného systému

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top