Priebeh kurzu

Prihlásenie

Prihlásenie prebieha v deň úvodného stretnutia, dátum je vždy zverejnený na stránke autoškoly aj FB alebo cez online formulár. Na zahájenie kurzu si so sebou treba priniesť potvrdenú prihlášku od lekára – prihlášku a žiadosť nájdete u nás na stránke, ktoré si treba obojstranne vytlačiť.

Teoterická výučba

Prebieha v učebni autoškoly. Podľa rozvrhu, ktorý si spolu dohodneme na prvotnom stretnutí. Vyučovania prebiehajú formou výkladov na multimediálnych zariadeniach, názorných ukážok z praxe moderným a efektívnym spôsobom. Pozostáva z vysvetlenia pravidiel cestnej premávky (Zákona č. 8/2009 Z.z. a Vyhlášky č. 9/2009 Z.z), teórii vedenia motorového vozidla, údržby motorového vozidla a zásad bezpečnej jazdy.

Pred začatím výcviku vo vedení vozidla musí byť žiadateľ o vodičské oprávnenie oboznámený s teóriou vedenia vozidla. Praktický výcvik časovo a obsahovo nadväzuje na teoretickú výučbu.

Trenažér a autocvičisko

Prvý termín je autotrenažér, ktorý sa nachádza v priestoroch autoškoly. Nasledujú 2 termíny na autocvičisku, ktoré sa nachádza v Prešove pri Športovej hale – Tatran hangball aréne, Jána Pavla II . Žiak si tu osvojí základné poznatky údržby a vedenia motorového vozidla – rozbeh, zastavenie, manévrovanie, cúvanie.

Jazdy – výcvik

Jazdy sa začínajú na ČS OMV pri autobusovej stanici. Žiak si rozplánuje postupne termíny jázd po dohode s inštruktorom, podľa časových možností. Jazdíme denne počas celého týždňa.

Jazdu je možné zrušiť minimálne 1 deň vopred, bez udania dôvodu. Ak žiak zruší jazdu menej ako 3 hod. vopred, uhradí poplatok za blokovanie termínu v hodnote 10 eur.

Počas praktických jázd sa snažíme so žiakmi natrénovať a vyskúšať všetky reálne situácie, s ktorými sa ako bežný vodiči potom budú stretávať. Ku každému žiakovi pristupujeme individuálne podľa jeho potrieb a zručností.

Prihlásenie na skúšky

Ak má žiak absolvovaný celý výcvik a uhradený poplatok 33 eur (kolok na skúšky) bude prihlásený autoškolou na skúšky. Polícia ODI v Prešove má 30 dní od ukončenia výcviku na pridelenie termínu záverečnej skúšky. O oficiálnom termíne bude informovaný autoškolou minimálne 7 dní pred termínom. Záverečnú skúšku je možné opakovať maximálne 2x. Postup prihlásenia je rovnaký. Uhrádza sa 33 eur – poplatok za kolok a náklady spojené s opakovanou skúškou.

Doplnkový výcvik

Kondičná jazda pre verejnosť alebo pre žiaka nad rámec výcviku v neobmedzenom množstve (trvanie 90 minút). Žiak si sám navrhne čo potrebuje trénovať / opakovať napr. pred záverečnými skúškami.

Spôsoby platby

Platbu za kurz je možné dohodnúť na splátky bez navýšenia. V prípade splátok – 1 splátka uhradená do začatia 1. vyučovania.

  • Prevodom na účet do poznámky k platbe uveďte prosím: meno a priezvisko účastníka kurzu.
  • V hotovosti – priamo na registrácii kurzu, alebo aj pred začiatkom jednej z jázd.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top