Autoškola PRIMA, Košická 2, Prešov (budova autobusovej stanice)

Autoškola bola zaregistrovaná v roku 2000, čím sa zaraďuje medzi najdlhšie pôsobiace autoškoly v Prešove. Serióznosťou a individuálnym prístupom sme dosiahli, že sa radíme medzi obľúbené autoškoly v Prešove.

Špecializujeme sa na výuku vedenia motorových vozidiel skupín B, A1, A2, A. Poloha v centre mesta a náročnosť jazdenia aj v tomto teréne predurčuje, že sa naučíte jazdiť pružne a bezpečne. Učebňu, trenažér, kurzy prvej pomoci aj záverečné skúšky máme pod jednou strechou, čo Vám uľahčí absolvovať celý kurz bez toho, aby ste museli „migrovať,, po celom Prešove!

Spoľahlivá autoškola

Naša autoškola je vybavená schválenými identifikačným zariadením, podľa zákona č.93/2005 Z.z o autoškolách. Zabudované GPS monitorovacie zariadenie monitoruje priebeh teoretických hodín, hodín trenažéra a každej cvičnej jazdy.  Automaticky prenáša všetky údaje o identite posádky vozidla a priebehu výuky do jednotného informačného systému. Systém okrem iného zabezpečuje istotu našim klientom, že v priebehu výcviku v autoškole nebudú okradnutí o hodiny teórií, jázd ani o najazdené kilometre. Povinnosť klienta súvisiaca s daným elektronickým systémom je dodržiavať presný stanovený čas príchodu na teoretické a praktické hodiny, nahlásiť svoju absenciu minimálne 24 hodín vopred. 

Máme neustálu potrebu prispôsobovať sa požiadavkám moderného výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie. Za našu prioritu považujeme, aby naši klienti boli pripravení po absolvovaní výcviku a úspešnom zvládnutí záverečných skúšok jazdiť samostatne a bezpečne.


Výhodou je poloha v tesnej blízkosti železničnej a autobusovej stanice, čo Vám umožňuje maximálne skrátenie dochádzky.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top