SKUPINA B

Osobné vozidlo

 • Cena kurzu: 970 Eur akcia 950 Eur
 • Držiteľ skupiny B môže viesť vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3500 kg, maximálny počet osôb 8+1, taktiež môže ťahať príves (celková hmotnosť súpravy musí byť do 3500 kg).
 • K tejto skupine vodič automaticky získava skupinu AM – motocykle, trojkolky, štvorkolky do 350 kg s objemom motora do 50 cm3, s max. rýchlosťou do 45km/h, a výkonom do 4 kW.
 • Kurz prvej pomoci: 22 Eur (zabezpečíme v našej autoškole).
 • Kolok na záverečnú skúšku: 50 Eur (kupuje sa až pred skúškami).
 • Možnosť začatia kurzu už v 16. rokoch (záverečné skúšky min. v 17.-tich
 • Teoretická výučba: 32 hodín, , vyučuje sa podľa dohody na úvodnom stretnutí.
 • Praktická výučba: 4 hodiny autotrenažéra a 34 hodín praktických jázd v premávke a na autocvičisku + 1 hodina praktickej údržby.

SKUPINA A1

Motocykel do 125 cm3 a 11 kW a trojkolka do 15 kW

 • Cena kurzu: 700 Eur akcia 680 Eur
 • Kurz prvej pomoci: 22 Eur (zabezpečíme v našej autoškole).
 • Kolok na záverečnú skúšku: 25 Eur (kupuje sa až pred skúškami).
 • Možnosť začatia kurzu už v 15.rokoch (záverečné skúšky min. v 16.-tich).
 • Teoretická výučba: 32 hodín, vyučuje sa podľa dohody na úvodnom stretnutí.
 • Praktická výučba: 17 hodín praktických jázd v premávke a na autocvičisku + 1 hodina praktickej údržby.

SKUPINA A2

Motocykel s výkonom motora do 35 kW (do 0,2 kW/kg)

 • Cena kurzu: 780 Eur akcia 750 Eur
 • Kurz prvej pomoci: 22 Eur (zabezpečíme v našej autoškole).
 • Kolok na záverečnú skúšku: 25 Eur (kupuje sa až pred skúškami).
 • Možnosť začatia kurzu už v 17. rokoch (záverečné skúšky min. v 18.-tich).
 • Teoretická výučba: 32 hodín, vyučuje sa podľa dohody na úvodnom stretnutí.
 • Praktická výučba: 17 hodín praktických jázd v premávke a na autocvičisku + 1 hodina praktickej údržby.

SKUPINA A

Motocykel s výkonom motora nad 35 kW

 • Cena kurzu: 780 Eur akcia 750 Eur
 • Kurz prvej pomoci: 22 Eur (zabezpečíme v našej autoškole).
 • Kolok na záverečnú skúšku: 25 Eur (kupuje sa až pred skúškami).
 • Možnosť začatia kurzu už v 23. rokoch (záverečné skúšky min. v 24. rokoch).
 • Teoretická výučba: 32 hodín, vyučuje sa podľa dohody na úvodnom stretnutí.
 • Praktická výučba: 17 hodín praktických jázd v premávke a na autocvičisku + 1 hodina praktickej údržby.

Rozšírenie zo skupiny A2/A

Ak vie žiadateľ potvrdiť čestným vyhlásením, že má na motorke kategórie A1 (do 125 cm3 a 11 kW) resp. A2 (do 35 kW) prax min. 2 roky, existujú 2 možnosti ako získať vyššiu skupinu A2 resp A:

 • Osobitný výcvik (OVA) zahŕňa 11 hod teórie a 8 hodín jázd.
  Cena výcviku: od 480,- eur + správny poplatok kolok 10,- eur.
  Po absolvovaní predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby vydá autoškola žiakovi „Osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku“. Po jeho doručení dopravnému inšpektorátu čaká žiak na udelenie vodičského oprávnenia.
  Táto varianta je bez skúšky, no časovo aj finančne náročnejšia ako osobitná skúška.
 • Osobitná skúška z jazdy (OSA) zahŕňa len skúšku z jazdy na cvičisku a v premávke (bez testu), a predtým 2 cvičné jazdy za účelom oboznámenia sa s motorkou, s ktorou bude žiadateľ vykonávať skúšku (možnosť dokúpenia aj ďalších doplnkových jázd).
  Cena výcviku: od 250,- eur + kolok 25 eur (treba odovzdať autoškole pred prihlásením na skúšky).
  Osobitná skúška je rýchlejšia a finančne menej náročná ako osobitný výcvik.

Pred začatím ktorejkoľvek varianty musí uchádzač odovzdať v autoškole potvrdenú lekársku prehliadku od všeobecného lekára o jeho zdravotnej spôsobilosti. Tlačivo Žiadosť o udelenie VO dostane u nás v autoškole, alebo si ho môže vytlačiť obojstranne na jednu A4 z našej internetovej stránky. S potvrdenou žiadosťou k nám prinesie aj čitateľne vyplnenú Prihlášku(tlačivo si môže takisto vytlačiť z našej stránky) a platbu (príp. zálohu).

KONDIČNÉ JAZDY

Kondičná jazda pre verejnosť alebo pre žiaka nad rámec výcviku v neobmedzenom množstve (trvanie 90 minút).

Žiak si sám navrhne čo potrebuje trénovať / opakovať napr. pred záverečnými skúškami.

Pre verejnosť:

 • 1 kondičná jazda 90minút – 40,- Eur
 • 3 kondičné jazdy 90minút  – 110,- Eur

Pre žiaka:

 • 1 kondičná jazda 90minút – 35,- Eur

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top